วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ร่วมทำบุญกฐินพระราชทานของกรมปศุสัตว์ ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เดินทางเข้าร่วมทำบุญกฐินพระราชทานของกรมปศุสัตว์ ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 ได้กล่าวสวัสดีทักทาย  ท่านหัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการ รองอธิบดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง(นายธานินต์ สุภาแสน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย) ตลอดจนพี่น้องชาวปศุสัตว์ทั่วฟ้าเมืองไทย ได้บุญอิ่มอก อิ่มใจมากๆครับ

  
ขอขอบคุณภาพส่วนใหญ่จากปศุสัตว์อำเภอสามง่าม สิริวุฒิ บางโพธิ์ทองครับ

ไม่มีความคิดเห็น: