วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อบรมและมอบไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ๑


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปฏิบัติงานอบรมให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓ ตำบลดงมหาวัน ซึ่งรับมอบไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ๑ ในโครงการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สนับสนุนโดยโครงการศึกษาสมรรถนะการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ๑ ในพื้นที่โครงการหลวง อบรมที่ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของนายสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์ดีเด่นจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีเกษตรกรมารับเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒๕ ราย พอทราบข่าวว่าเป็นแจกฟรีก็มาเพิ่มบางรายก็พยายามจะเอาญาติมาเสริม พอเปิดประชุมอบรมก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ของฟรี มาจากภาษีของท่านทั้งนั้น ต้องอธิบายอีกว่ารัฐบาลเขาเก็บภาษีทองอ้อมมากมายอย่างไรอีก เหนื่อยใจครับกับความไม่รูู้และโลภเห็นแก่ตัวอย่างนี้  ส่วนผู้เขียนมีความสุข สนุกเพราะเป็นผู้ให้ ให้ความรู้เสริมปัญญาให้พี่น้องครับ


 วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ขนไก่ประดูหางดำฯจากโครงการหลวงห้วยน้ำริน อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายแต่เช้าตรู่ ถึง บ้านป่าเลา บ่ายสี่โมงเย็น 


แนะนำความเป็นมาของโครงการ และ อบรมทบทวนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับเกษตรกร ในเช้าวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 ลงทะเบียนการรับมอบไก่
ไก่ประดู่หางดำที่รอการจัดสรรให้เกษตรกร

สาธิตการหยอดวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อ


ไม่มีความคิดเห็น: