วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อบรมกลุ่มมิตรสัมพันธ์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เรื่องการเลี้ยงไก่

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล เป็นวิทยากรอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้กลุ่มมิตรสัมพันธ์ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน ๓๑ ราย เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และโชคดีที่อาจารย์ ดร.สุรีพร กีรติการกุล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างมาแวะจึง ได้เสริมให้ความรู้การตลาดเสริมให้กลุ่มมิตรสัมพันธ์เพิ่มเติม ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
อาจาย์สุรีพร กีรติการกุล แนะนำการสร้างตลาดอย่างยั่งยืน

นางรัตนัย โสภารัตน์ ประธานกลุ่ม แนะนำวิทยากรและประสานงานในกลุ่มให้มาร่วมพัฒนาอาชีพร่วมกัน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนอาจารย์ศิริพร ให้กำลังใจและชักชวนให้เลี้ยงไก่เป็นอาชีพให้ได้ บอกให้สมาชิกว่าพร้อมจะช่วยเหลือเสมอหากกลุ่มมีความตั้งใจ


ปศุสัตว์อำเภอให้ความรู้การโรคระบาดสำคัญในไก่และการป้องกันโดยทำวัคซีนป้องกันโรค


ฝึกฝนการหยอดวัคซีน การฉีดวัคซีน


ภาพหมู่หลังการอบรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ทุกคนตั้งใจ สนใจ ที่จะนำความรู้ไปปรับใช้ในการเลี้ยงให้ดียิ่งขึ้น  มีผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิม


ประธานกลุ่มให้ของที่ระลึกให้วิทยากร

ไม่มีความคิดเห็น: