วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ที่บ้านเนินไทรพัฒนา

 เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมกิจกรรมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านเนินไทรพัฒนา ของเดี่ยว ภารรักษา คนหนุ่มไฟแรงที่สนใจอยากเลี้ยงไก่ประดู่หางดำลงทุนเองมาชื้อไก่จากกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่บ้านห้วยห้างไปจำนวนหนึ่ง ตอนนี้กำลังออกมา ๑ แม่ ตั้งใจจะชื้อตู้ฟักบอกว่าแม่ไก่ไม่ค่อยจะฟักไข่และมีไข่ออกมาก อยากฟักได้ที่ละหลายๆฟอง ได้ให้คำแนะนำตามสมควรแล้วเดินชมอีก ๒ ราย ได้แก่นายไกรภพ สิงห์ขัน และนายรังสรรค์ แวงวรรณ์ น่าสนใจมากเพราะทั้ง ๓ คนริเริ่มเลี้ยงเองโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปสงเสริม ต้องไปต่อยอดให้น้องๆเขาประสบความสำเร็จ เพราะปกติทำสวนยางพารา มีเวลาเหลือสำหรับการเลี้ยงไก่อยู่แล้ว
 ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นไก่ประดู่หางดำทั้งหมดแต่ในอนาคตไม่แน่เพราะจะมีการเปรียบเทียบผลผลิต

 


ไม่มีความคิดเห็น: