วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ต้อนรับเกษตรกรแกนนำโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์จากจังหวัดลำปาง สุโขทัย ตาก และกำแพงเพชร

แหล่งเรียนรู้ของนายอินสม นางบังอร สุขเกษม
 เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับและนำเกษตรกรแกนนำโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์จากจังหวัดลำปาง สุโขทัย ตาก และกำแพงเพชร จำนวน ๑๓ คน เยี่ยมชมศึกษาดูงานการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่ฯกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำฯบ้านห้วยห้าง
แหล่งเรียนรู้ของนางสมศรี จันทร์ทะรินทร์ แหล่งเรียนรู้ของนางอัมพร พลฤทธิ์


แหล่งเรียนรู้ของนางสุธรรม ธรรมศร


แหล่งเรียนรู้ของนายติ๊บ บั้งเงิน ประธานกลุ่มฯก่อนเข้าฟาร์มใส่ถุงปลอดเชื้อก่อน ไม่เอาโรคมาปล่อยและไม่เอาโรคกลับไปฟาร์มตนเอง


ไม่มีความคิดเห็น: