วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กรมปศุัตว์จัดสรรเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์โครงการหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยี่ด้านอาหารสัตว์ปี ๒๕๕๙

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ดำเนินการจัดสรรเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ที่ได้รับจากสถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ให้แกนนำและเครือข่ายตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และที่กลุ่มอนุรักษ์กระบือห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

ต้องปลูกอย่างไร
 แนะนำการปลูกการดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์ การใส่ปุ๋ย

แบ่งกันไปตามพื้นที่
อย่าลืมลงลายมือให้ด้วยเป็นหลักฐานแจกจริง

 เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ที่นำมามอบให้มีหลายชนิดเช่น หญ้ารูซี่ หญ้ากินนีสีม่วง หญ้าพลิแคททูลั่ม และกระถิน อ่านฉลากก่อนปลูก

 มีการบันทึกภาพการมอบรวมหมู่ที่มารับเอง เป็นที่ระลึก


ไม่มีความคิดเห็น: