วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บริการสุขภาพแพะบ้านเวียงคำฟ้าราชพลี


เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง พร้อมทีมงานปศุสัตว์ตำบล นักศึกษาฝึกงาน ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน ฉีดวัคซีนวัว และแพะ เก็บตัวอย่างเลือดแพะ  ถ่ายพยาธิแพะ ในหมู่บ้านเวียงคำฟ้า หมู่ที่๙ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สรุปมีรับบริการวัวชน ๔ ตัว แพะ ๑๙ ตัว ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของวัว และแพะเป็นอย่างดี ตลอดจนผู็ใหญ่บ้านเวียงคำฟ้าที่ประสานงานให้ ขอขอบคุณไว้ ณโอกาสนี้
ไม่มีความคิดเห็น: