วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

รับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำเจ้าหน้าที่ในสำนักงานและเครือข่ายอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านทั้ง ๔๓ หมู่บ้าน ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จากโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่านพิเชษฐ์ หมั่นคิด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง


ไม่มีความคิดเห็น: