วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เก็บตัวอย่างเลือดไก่ กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินงานเก็บตัวอย่างเลือดไก่เพื่อส่งตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเชิลในไก่พื้นเมืองฟาร์มสาธิตบ้านห้วยห้าง ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๓ ตัวอย่าง ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบนต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น: