วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เก็บตัวอย่างswabไก่ประดู่หางดำเพื่อตรวจโรคก่อนย้ายที่เลี้ยงใหม่

 นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนายหริพันธ์ มณีจันททร์สุข ปศุสัตว์ตำบล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชชียงรุ้ง ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างswabไก่ประดู่หางดำเพื่อตรวจโรคก่อนย้ายที่เลี้ยง ที่บ้านประธานกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง เมื่อเ้าวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ไม่มีความคิดเห็น: