วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านประชาร่วมใจ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านประชาร่วมใจ  ตำบลป่าซาง มาร่วมกันต้อนรับ
  


ไม่มีความคิดเห็น: