วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ร่วมด้วยช่วยกันฝังไมโครชิพกระบือที่อำเภอเวียงชัย

ปฎิบัติงานแบบนุ่มนวล เข้าไปไม่ให้กระบือตื่นตกใจ เดี๋ยวซองบังคับจะพังเสียก่อน
นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล เป็นตัวแทนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมกิจกรรมของ โซน ๒ อำเภอเมืองเวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง และแม่ลาว  ดำเนินงานฝังไมโครซิพ กระบือเพศเมียในพื้นที่อำเภอเวียงชัย เมือวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยแบ่งเป็นสองสายดำเนินการ ฝังไมโครซิพได้ยอดสรุป ๗๐ ตัว พร้อมกันนั้นได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้เกษตรกรพ่นโรงเรือนด้วย (ทรีอินวันครับผม)ไม่มีความคิดเห็น: