วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การแปรรูปไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ที่บ้านห้วยห้าง ต.ป่าซาง

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เยี่ยมชมการแปรรูปไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพื่อทำเป็นไก่สดแช่แข็งจำหน่ายในชุมชน เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีท่านพัฒนาชุมชนอำเภอท่านใหม่ เยี่ยมชมและชิมไก่ประดู่หางดำของกลุ่มด้วย มีหน่วยทหารชุดมวลชนสัมพันธ์มาร่วมสังเกตุการณืด้วย ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง (ฝากผลงานผลิตภัณฑ์ไก่ฯเป็นสินค้าโอทอปประเภทอาหารของอำเภอด้วยนะครับ)

กนกพร เหล่าสาย พัฒนาการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ไม่มีความคิดเห็น: