วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บ้านปงเคียน


 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่มีนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลและนางสาวรัฐญาพร สุริยะเสน ปศุสัตว์ตำบล ร่วมออกบริการประชาชน ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่บ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙


ไม่มีความคิดเห็น: