วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ร่วมพิธีไหว้สาสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมงานพิธีถวายเครื่องสักการะพระบรมรูปสมเด็จย่า เนื่องในวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง เชียงราย เช้าวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ไม่มีความคิดเห็น: