วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ร่วมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร


นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยท่านปศุสัตว์อำเภอทั้ง 18 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมออกหน่วยคลินิกปศุสัตว์ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายไม่มีความคิดเห็น: