วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ และในช่วงบ่ายมีการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคคุณภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
การประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคคุณภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ มีนายอนันต์ นามวงค์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น: