วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ไปร่วมทำบุญวันพระกับท่านนายอำเภอที่วัดศรีศีกดิ์พัฒนา บ้านดงป่าสัก ต.ทุ่งก่อ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 06.30น.ที่นำทีมโดยนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมอำเภอ ในโครงการทำบุญวันพระพบปะชาวบ้าน ณ วัดศรีศักดิ์พัฒนา บ้านดงป่าสัก ต.ทุ่งก่อ ได้แจ้งข้อราชการเช่นให้เฝ้าระวังอุทกภัย,การกำจัดขยะ,การลดอุบัติเหตุ,ปัญหายาเสพติด,การปลูกฝังค่านิยมที่ดีและสร้างวินัยให้เยาวชนฯลฯ งานนี้นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญวันพระได้ไปร่วมด้วยเช่นกัน
ไม่มีความคิดเห็น: