วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันแม่แห่งชาติ

ข้าราชการทุกภาคส่วน ประชาชน  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมใจร่วมกิจกรรม ราชพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๗.๐๐น.ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ๘๔ รูป  เวลา ๐๘.๓๐น.ราชพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ๑๐.๐๐ น.กิจกรรมของกลุ่มพัฒนาสตรีเนื่องในวันแม่  และเวลาเย็น ๑๘.๓๐ น. จุดเทียนชัยถวายพระพร
ไม่มีความคิดเห็น: