วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559

บริการสุขภาพสัตว์ให้เกษตรกร


ทางเข้าฟาร์ม
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายสุพล ปานพาน พร้อมด้วยนายอนันต์ มาใจวงค์ เจ้าหน้าที่สัตวบาลจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นายศักดิ์สิทธิ์ มะลัยโย เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย ออกปฏิบัติงานบริการสุขภาพสัตว์ให้กับโค ของนายจรูญ ถูนาแก้ว บ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวัน  ที่มีปัญหาการแท้งลูกมาหลายตัวในปีนี้  ได้ทำวัคซีนป้องกันโรค ถ่ายพยาธิ เก็บตัวอย่างเลือดและอุจจาระของแม่โคทุกตัว จำนวน ๑๕ ตัว ได้รับความร่วมมือจากอาสาปศุสัตว์ประจำตำบล ประจำหมู่บ้าน และเจ้าของสัตว์เป็นอย่างดี
มีการเริ่มปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่องบ้างแล้ว

สภาพวัวผอมบอดีสกอร์ได้ประมาณสอง สาม ขนาดหน้าฝนแล้วช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาคงผอมกว่านี้

เข้าชองคอกบังคับที่เตรียมไว้อย่างดี

เข้า๙องเรียบร้อยทำงานสะดวก แม้บางตัววจะดื้อบ้าง

บรรยากาศการบังคับโคเพื่อเจาะเลือด

เก็บอุจจาระ

เก็บตัวอย่างเลือด


ไม่มีความคิดเห็น: