วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แจกท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง

 เพื่อส่งเสริมพืชอาหารสัตว์ที่ปลูกง่ายโตไว ให้ผลผลิตจำนวนมากต่อไร่ มีธาตุอาหารสูงโดยเฉพาะโปรตีน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้นำมาให้กำนันผู้ใหญ่บ้านได้รู้จักและนำไปปลูกขยายพันธุ์ให้เต็มทุกๆหมู่บ้าน เพื่อใช้เลี้ยงปศุสัตว์ ได้ตั้งแต่สัตว์ เล็ก เป็ดไก่ ปลา จนถึงสัตว์ใหญ่ สุกร วัว ควาย  มอบให้ในวันประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙


ไม่มีความคิดเห็น: