วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ต้อนรับการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์

นายสัตวแพทย์กฤษณิ์ พิมพ์งาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ออกตรวจเยี่ยมประเมินโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และเยี่ยมพิจารณาแนะนำโรงเชือดไก่แปรรูปไก่พื้นเมือง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พิื้นเมืองประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซางอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มี นายสุพล ปานพานปศุสัตว์อำเภอฯและพ.จ.อ.อัฐพงษ์ อำไพพิศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ให้การต้อนรับ
ไม่มีความคิดเห็น: