วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เตรียมงานพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่23สิงหาคม2559ทีมงานเจ้าหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำโดยนายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัด จัดเตรียมสถานที่งานพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงทรงครองราชครบ 70 พรรษา

ไม่มีความคิดเห็น: