วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประชุมมอบวิตามินแร่ธาตุก้อนให้กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาผลผลิตกระบือ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านโป่ง หมู่ที่๑๕ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงกระบือ เน้นย้ำการส่งดอกเบี้้ยเงินกู้ ธกส.ตามกำหนดปีแรก  และมอบแร่ธาตุก้อน วิตามมินผง ให้เกษตรกรไปเสริมสุขภาพกระบือที่เลี้ยงอีกด้วย เสร็จแล้วร่วมรับประทานอาหารร่วมกันแบบสบายๆห่อมากินร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น: