วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประชุมชี้แจงระเบียบ ธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ให้กลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ

 เมื่อเช้าเวลา ๐๙.๐๐น.วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายหริพันธ์ มณีจันทร์สุข ปศุสัตว์ตำบล ออกดำเนินการประชุมกลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อเพื่อชี้แจงระเบียบการขอคืนลูกควายตัวที่หนึ่งและการแจ้งเกิดลูก การขอรับการช่วยเหลือจากธนาคารฯ ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่จะครบการเลี้ยง๕ปีภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ นี้ทั้งหมดจำนวน ๑๔ คน เกษตรกรเข้าใจและพอใจเลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.


 


ไม่มีความคิดเห็น: