วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559

ร่วมบุญและประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน.๒๕๕๙  เช้า ๐๖.๐๐ น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปทำบุญวันพระที่วัดพระบาทวิหารทองคำ บ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวันร่วมกับนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  และ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่๙/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นประธานกาประชุม หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


ไม่มีความคิดเห็น: