วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับท่านรองอธิบดีวีรชาติ เขื่อนรัตน์

 เนื่องในโอกาสที่ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เดินทางมาเยี่ยมชาวปศุสัตว์เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดเชียงราย ท่านรองฯเข้าประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดนโยบาย มายเช็ต ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตัวชี้วัด ประสบการณ์อันมากมายของท่านมีคำต่างประเทศอีกหลายอย่าง  และชื่นชมการทำงานของชาวเชียงรายจน เขินกันไปหมด
ไม่มีความคิดเห็น: