วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

ทีมปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งไปร่วมงานไถ่ชีวิตโค กระบือที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชชียงรุ้ง เลขานุการฝ่าย ทำหน้าที่ฝ่ายบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์โครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 และนายจันทร์ รักลีน เป็นกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ มีหลายต่างเตรียมความพร้อม  เช่น
--ฝ่ายตรวจรับสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์ก่อนส่งมอบให้เกษตรกร 
--ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายอาหารการต้อนรับ
 ซึ่งจัดพิธีในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ณ หนองมโนราห์ ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ร่วมจัดสถานที่


นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ร่วมจัดสถานที่

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปบันทึกภาพวันเตรียมงานและร่วมซ้อมพิธีการ

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมบันทึกภาพ
ภาพรวมกลุ่มคณะทำงานหลังพิธีเสร็จเรียบร้อย รอเวลาเก็บข้าวของกลับที่ตั้ง

ไม่มีความคิดเห็น: