วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559

ประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้าง ประจำเดือนกันยายน๒๕๕๙เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประชุมชี้แจงกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้าง เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคของกลุ่มประจำเดือน แจ้งข่าวการมาประเมินฟาร์มไก่และโรงฆ่าไก่(แปรรูป)ของกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ขอให้แต่ละฟาร์มช่วยปรับปรุงฟาร์มให้ดี และสุดท้ายมอบเวชภัณฑ์ให้สมาชิกกลุ่ม
ไม่มีความคิดเห็น: