วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ร่วมงานรับโล่งานวิจัยดีเด่น ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.)เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมKingPower กรุงเทพฯ

รองนายยกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง มอบโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว.ให้ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน
รองนายก.พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง.รัฐมนตรีสำนักนายกให้เกียรตินักวิจัยมาไกลจากดอยร่วมถ่ายภาพหน้าบูทแสดงงานวิจัยด้วย...
 ขอบคุณทุกคนในทีมงานแต่ละชุดโครงการ ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงเกษตรกรที่ร่วมวิจัย
 อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มอบช่อดอกไม้กำลังใจ
 อาจารย์มาร่วมแสดงความดีใจรศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล ผู้ประสานงานโครงการฯ เปิดโอกาสให้ถือโล่รางวัลถ่่ายภาพความภาคภูมิใจ 


เพราะเราช่วยกันจึงมีวันนี้.
วันที่ดีภูมิใจกันทุกท่าน
 ยิ้มระรื่นเริงร่าสุขสำราญ
 ใจเบิกบานงานดีเด่นเป็นรางวัล

เราร่วมด้วยช่วยกันมีวันนี้
เป็นวันที่รับรางวัลอันสดใส
ผลงานดีรางวัลเด่นด้านวิจัย

เขามอบให้ได้ชื่นชมเหมาะสมเอย

ไม่มีความคิดเห็น: