วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ทีมงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมออกบริการประชาชนด้านปศุสัตว์.ที่บ้านห้วยหมากเอียก ต.ป่าซาง

มอบรางวัลผู้มาร่วมงาน
เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2559 เวลา 09.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย พร้อมด้วยทุกส่วนราชการ ,รัฐวิสาหกิจ,กิ่งกาชาด,วิทยาลัยการอาชีพ,อบต.ป่าซาง,กำนัน ผญบ. ร่วมออกหน่วยบริการ อ.ยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียดได้ร่วมกันกล่าวคำปฎิญานตนเพื่อปกป้องเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และชี้แจงเรื่องไฟป่าหมอกควัน ภัยแล้ง หมู่บ้านรักษาศีลห้า ปัญหายาเสพติด ความปรองดองสมานฉันท์ความรู้ รัก สามัคคีฯโดยมีราษฎรร่วมกิจกรรมประมาณ 250คน
มอบรางวัลให้ผู้โชคดี
ลงทะเบียนรับบริการ
ร่วมเปิดงานและกล่าวปฎิญาณตน


นายอำเภอพบประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น: