วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ร่วมประชุมวางคณะกรรมการแผนการพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนในอำเภอ

 23 ก.พ.2559เวลา 09.09น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ อ.เวียงเชียงรุ้ง เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนในอำเภอทั้งหมดให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในภาวะแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมี หน.ส่วนราชการ กำนัน ผู้บริหาร อปท. ปลัด อปท. ผอ.รพ.สต.จนท.สาธารณสุข เข้าร่วมประชุม
ไม่มีความคิดเห็น: