วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เยี่ยมเยียนเกษตกรกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านประชาร่วมใจ

เลี้ยงไก่ในส่วนยางพารา
 เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมเกษตรกรบ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง ที่รับไก่ประดู่หางดำไปเลี้ยงตามโครงการช่วยเหลือความยากจนปีงบประมาณปี ๒๕๕๘  ได้รับทราบว่าไก่ที่แจกไปมีตัวผู้จำนวนมาก ตัวเมียน้อย ได้ให้คำแนะนำไปต้องปรับเปลี่ยนแลกกันไปกับรายที่ได้ตัวเมียเยอะ บางรายก็เริ่มไข่แล้ว
ไก่จากโครงการช่วยเหลือความยากจน


ป้าบาง ถาคำ แกนนำกลุ่มบ้านประาร่วมใจที่มีสวนเป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิก

เลี้ยงเป็ดได้ไข่กินได้ขายเปนรุ่นๆพอมีค่าอาหาร รำและปลายข้าว

ไก่ประดู่หางดำของป้าบางที่เลี้ยงในสวนเงาะ กาแฟ กล้วย ฯลฯ

เลี้ยงไก่ต้องใจรัก

เราเลี้ยงไก่ไก่ก็เลี้ยงเรา


เลี้ยงควายในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตอนนี้ได้ลูกและกำลังท้องหลาน

พืช ผัก ผลไม้ ไม่มีอด มีให้กิทุกฤดู

ไม่มีความคิดเห็น: