วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บรรยายการเลี้ยงปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นตัวแทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย รับเชิญไปบรรยายการเลี้ยงปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ศาลาประชาคมของ บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในโครงการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
ไม่มีความคิดเห็น: