วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งนำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่กับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ณ บ้านทุ่งก่อ ม.๔ ต.ทุ่งก่อ เมื่อเช้าวันที่ 17 กพ.2559เช้าวันที่๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ที่บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ บูรณางานกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าวันที่สอง สรุปผลฎิบัติงานดังนี้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข แมว 86 ตัว ยาคุม 13 ตัว รักษาตัวป่วย 4 ตัว ยาถ่าย 20 ต้ว


เช้าวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ บูรณาการกิจกรรมกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าที่บ้านหมู่6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย สรุปงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 258 ตัว ถ่ายพยาธิ13 ตัว ยาคุม13 ตัว รักษาแมวป่วย 3 ตัวสุนัขป่วย 2 ตัว

ไม่มีความคิดเห็น: