วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ออกบริการด้านปศุสัตว์ร่วมกับเทศบาลบ้านเหล่า ( เพิ่มเติม วันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕)

 ทีมงานสำนักงานปศุสัตวือำเภอเวียงเชียงรุ้งออกบริการด้านสุขภาพสัตว์ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ร่วมบูรณาการกับการออกประชาคมแผนสามปีของสำนักงานเทศบาลบ้านเหล่า ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีผลการปฎิบัติงาน ๓ วันสุดท้ายดังนี้

  1. วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หมู่ ๔ ต.ทุ่งก่อ ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า สุนัข แมว รวม ๑๘๕ ตัว ยาคุม ๑๗ ตัว รักษาสัตว์ป่วย ๕ ตัว
  2. วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หมู่ ๔ ต.ดงมหาวัน ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า สุนัข แมว รวม ๑๖๒ ตัว ยาคุม ๑๙ ตัว รักษาสัตว์ป่วย ๓ ตัว
  3. วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หมู่ ๑๒ ต.ทุ่งก่อ ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า สุนัข แมว รวม ๒๐๑ ตัว ยาคุม ๒๑ ตัว รักษาสัตว์ป่วย ๔ ตัวไม่มีความคิดเห็น: