วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ติดตามการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำและเยี่ยมฟาร์มไก่ไข่

 เมื่อวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล เยี่ยมสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ประดูหางดำบ้านห้วยห้าง และฟาร์มไก่ไข่ นางทองใบ สิงห์มณี บ้านประชาร่วมใจ สอบถามปัญหาอุปสรรค ตลอดจนอุดหนุนชื้อลูกไก่ตามใบสั่งจำนวนหนึ่ง ต้องขอบพระคุณในความมีน้ำใจของเกษตรกรที่ ต้อนรับอย่างดีมีน้ำเย็นชื่นใจ
ไก่สิบตัวหนักเอาเรื่อง

หญ้าข้างบ้านไม่ต้องตัดแล้วน้องไก่ประดู่ฯกินเรียบ 

ต่างกับอีกเจ้าไม่มีหญ้าขนหางออกช้ามาก

กินใบกระถินไปพรางๆก่อนตัวเมียสมบูรณ์ดีแต่ตัวผู้ขนหางงอก้ามาก


นางทองใบ สิงห์มณี จับไก่ไข่ให้มาทดลองเลี้ยง ห้าตัวเพิ่มคำอธิบายภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: