วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ออกหน่วยบริการประชาชนที่บ้านเวียงคำฟ้าราชพลี ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย


ทีมงานจากเจ้าหน้าที่ สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บริการประชาชนร่วมในโครงการอำเภอยิ้มที่บ้านเวียงคำฟ้า พื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย นำโดยท่านนายอำเภออนันต์ สมุทรารินทร์ พร้อมด้วยอีกหลายหน่วยงานพร้อมใจกันมาให้บริการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 มีประชาชนมารับบริการประมาณ 200 คน ทั้งนี้ได้ร่วมกันกล่าวคำปฎิญาณตนเพื่อปกป้องเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ พร้อมนี้กิ่งกาชาดอำเภอได้นำถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาวมอบผู้ป่วยหนักในหมู่บ้านด้วย 































ไม่มีความคิดเห็น: