วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตร กลุ่มที่ ๒

 นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และทีมงานของปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้ไปบรรยายการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยากรเกษตรกรนายติ๊บ บั้งเงิน และนายบุญชวน มะลัยโย เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำดำเนินการ บรรยายการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตร ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยห้าง ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  นอกจากการอบรม แล้วมีการเดินดูการเลี้ยงของสมาชิกที่เลี้ยงไก่ประสบความสำเร็จในระแวกไกล้ที่อบรมด้วยด้วย
บรรยายประกอบการดูวีดีโอการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ

นายบุญชวน มะลัยโย


ดูงานบ้านนางอัมพร พลฤทธิ์

ดูงานบ้านนายติ๊บ บั้งเงิน


การทำอาหารหมักลดต้นทุนสูตรหยวกกล้วย นำตาลทรายแดง เกลือ (๑๐๐ต่อ๔ต่อ๑)


ไม่มีความคิดเห็น: