วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าแปรรูปจากข้าวคุณภาพ ที่ตลาดนัดการเกษตรดอยตอง จังหวัดเชียงราย

มีดนตรีจากทหารมาขับกล่อมก่อนพิธีเปิดตลาดนัด
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับการประสานทางโทรศัพท์จากหัวหน้ากลุ่มสารสนเทศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ว่าให้นำสินค้าจากไก่ประดู่หางดำ ไปร่วมงานตลาดนัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าแปรรูปจากข้าวคุณภาพ ที่ตลาดนัดการเกษตรดอยตอง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  จึงได้เตรียมไก่ประดูหางดำแช่แข็งที่ได้เตรียมไว้ มาวางขายร่วมในงานดังกล่าว หน่วยทหารและ ราชการความมีตั้งใจดี แต่ว่าคนที่จะมาร่วมจับจ่ายชื้อสินค้าน้อย  เกษตรกรแม่ค้าแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนสถานที่อย่างดีให้ฟรีแต่ไม่ได้ขายเท่าที่ควร ไม่นานก็ต้องหยุดไป  คงต้องแก้ปัญหานี้กันอีกนานครับโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการและผู้มีเกียริที่มาร่วมงาน

คุณกิตติ ทิศสกุล แกนนำโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข ให้เกียรติเป็นนายแบบขายไก่ประดู่ฯ


ไก่ประดู่หางดำที่แพ็คเรียบร้อยแล้วพร้อมจำหน่าย

ข้าวของดีจากทุกอำเภอมาวางขาย


ไม่มีความคิดเห็น: