วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ออกพื้นที่ร่วมประชุมกลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวัน

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกพื้นที่ร่วมประชุมกลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งกลุ่ม การขึ้นทะเบียนกลุ่ม การขอจดวิสาหกิจชุมชน  ใช้เวลาชี้แจงให้เกษตรกรกรสมาชิกให้เข้าใจดีแล้วจึงเดินทางกลับ นับเป็นกลุ่มที่เกิดใหม่สนใจอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ทั้งๆที่เมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วทุกหลังคามีวัว ควายกันทุกหลัง แต่ตอนนี้ทั้งกลุ่มมีสามราย ที่เหลือยังไม่มีวัว ควายเป็นของตนเอง เพราะมีแต่หนี้ไม่มีทุน ทำไร่ข้าวโพดหวานก็ได้กำไรไม่พอค่าแรงค่าปุ๋ยค่าเมล็ดพันธุ์  ก็จจะรอดุว่ากลุ่มนี้จะเอาจริงเอาจังแค่ไหนกันต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: