วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมแจ้งข้อราชการอย่างพร้อมเพียง ปิดประชุมเวลา ๑๒,๐๐ น.
สัสดีกำลังชี้แจงในส่วนของการคัดเลือกทหาร
ปศุสัตว์มีการออกบู้ทประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ และร่วมสนุกจับสลากแจกไก่ฯ
บรรยากาศการประชุม

บางส่วนของวาระการประชุม
สามหนุ่มสามสไตล์การแต่งตัวประจำหน่วยงาน
เอกสารแจกในที่ประชุมของปศุสัตว์

ไม่มีความคิดเห็น: