วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เยียมสมาชิกกลุ่มเลี้ยงควายธนาคารโค-กระบือฯบ้านร่องหวาย

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอกับนายวิเชียร สุนทร หนึ่งในสมาชิกเลี้ยงกระบือ
 เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และทีมงานจากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประกอบด้วยพัฒนาการอำ สัสดีอำเภอ ได้รับเชิญจากกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านร่องหวายให้ไปเยี่ยมชมกิจกรรม ให้คำแนะนำ และพร้อมกับร่วมวงเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับประทานอาหารกลางวันด้วยกันแบบกันเอง
ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่องที่สมาชิก เตรียมไว้ปลูกเพิ่ม

เลี้ยงแบบปราณีตมีหญ้าหั่นให้กินตลอด


สำหรับบางรายมีที่แปลงหญ้ามากๆก็ปล่อยให้เล็มกินเอง

นายสิน สมบัติตรา สมาชิกท่านนี้จับสลากโชคดีเพิ่งรับควายมาไม่นานก็ท้องแล้ว

อาหารกลางวันแบบอิสานล้วนๆ ส้มตำ ลายเป็ด อั่มเป็ด


ไม่มีความคิดเห็น: