วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสำหรับพ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ที่แหล่งเรียนรู้บ้านห้วยห้าง

 เมื่อเช้าวันนี่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางสาวยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยฯ ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเชิล โรคหลอดลมอักเสพติดต่อ ,โรคกัมโบโ รและโรคไข่นิ่ม(Newcascel,Infecetious Bronchitis,Infectious busal discase ,Avian reovirus infection) ให้แก่ไก่พ่อแม่พันธุ์ของกลุ่มเกษตรกรที่เป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่บ้านห้วยห้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการป่วยของลูกไก่จากโรคดังกล่าว นอกจากนั้นยังมอบวิตามินเสริมบำรุงให้ด้วย
ไม่มีความคิดเห็น: