วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทำข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ


ติดตามข่าวได้ที่http://www.siamnewsline.com/government-npo/dld-continue-royal-cattle-buffalo-bank-for-farmers-201712

วันนี้ 15 ธันวาคม 2560 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้การต้อนรับทีมนักข่าวประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเลี้ยงควายในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธกคฺ)โดยใช้พื้นที่และอาสาปศุสัตว์ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  โดยท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ นำนักข่าวที่วีกว่าสิบสิบชีวิตสัมภาษณ์แกนนำอาสาปศุสัตว์ที่ได้รับควายจากโครงการ ธกค.กับความสำเร็จที่มาจากการเลี้ยงควายดังกล่าว คอยติดตามข่าวตามสื่อต่างๆได้ครับ


ไม่มีความคิดเห็น: