วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อบรมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่เลี้ยงไก่พื้นเมือง


ทีมงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งนำโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอฯจัดอบรมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่เลี้ยงไก่พื้นเมืองเมื่อวันที่13ธันวาคม2560 ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อวางแผนการสร้างแหล่งพันธุ์ไก่พื้นเมือง ศูนย์อาหารสัตว์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมือง การตลาดที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน มีเกษตรกรมาประชุม30คนไม่มีความคิดเห็น: