วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ร่วมประชุมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงกระบือหลวงเอื้ออาทรเศรษฐกิจพอเพียง

 เมื่อเช้าวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายสพันธ์ แสนพ้าน เกษตรอำเภอ ออกพื้นที่บ้านดงชัย ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงกระบือหลวงเอื้ออาทรเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีนายอินจันทร์ เรือนคำ เป็นประธาน กลุ่มฯมีสมาชิก 30 ราย ได้รัการช่วยเหลือจากโครงการ ธกค.จำนวน 8 ราย ได้คำแนะนำ
  1. การจัดการเลี้ยงที่ดี
  2. การติดป้ายสมาชิกโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
  3. การป้องกันโรคฉีดวัคซีนต่างๆ การถ่ายพยาธิ์
  4. วางแผนจัดหาเครื่องอัดฟางในฤดูกาลหน้า
  5. การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยท่านเกษตรอำเภอนายสุพันธ์ แสนพ้าน

 มีมติสมาชิกกรรมการของกลุ่มร่วมประชุม 8 คน ได้มีการระดมหุ้นรายละ  500 บาท และเงินฝากคนละ200บาทต่อปีไม่มีความคิดเห็น: