วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ที่วัดห้วยเคียน ตำบลทุ่งก่อ

ประชาสัมพันธ์งานบริการของปศุสัตว์เน้นเฝ้าระวังโรคการทำวัคซีน พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 เมื่อเช้าวันที่ 20 ธันวาคม2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งออกบริการร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ที่วัดห้วยเคียน บ้านห้วยเคียนหมู่ที่5 มีท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้งนายอนันต์ สมุทรารินทร์ เป็นประธาน ให้บริการ3หมู่บ้านไกล้เคียงได้แก่หมู่5,8,10 มีการมอบผ้าห่มกันหนาว เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และการบริการต่างๆของส่วนราชการ
นายอำเภอทำพิธีเปิดและนำกล่าวปฎิญาณตนเป็นคนดี

มอบผ้าห่มกันหนาว

เยี่ยมชมกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน
ไม่มีความคิดเห็น: