วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทีมงานอาจารยศิริพร กีรติการกุลจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาแนะนำเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไก่พ้นเมืองประดู่หางดำ

สอนการตัดแต่งแยกชิ้นส่วนไก่
เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ อาจารยศิริพร กีรติการกุล ทีมงานคณะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณณรงค์ วารีรักษ์ มาแนะนำเสริมการทำไก่ประดู่หางดำ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มเกษตรกรผู่เลี้ยงไก่พื้นเมือง ได้แก่ การทำไก่สดแช่แข็ง การตัดแต่งแยกชิ้นส่วนไก่บรรจุแช่แข็ง การทำน้ำชุปไก่ การทำลูกชิ้นเอ็นไก่ประดู่หางดำ เพื่อสร้างมูลค่าให้ไก่ได้ทั้งตัวคุณณรงค์ หมอน้อย ดร ภาคภูมิ
นศ.เกษตรกรเวียงเชียงรุ้ง
ปรับ ระยบ
การผลิต การทำพืชอาหารหมักจาก มันสำปะหลัง ต้นกล้วย หญ้าเนเปีย

ไม่มีความคิดเห็น: