วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริการสุขภาพสัตว์บ้านป่าสักงาม ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงหนาวเย็นมีฝนระวังดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดี

 วันที่28 ธันวาคม 2560 นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ สำนักงานปสุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับมอบหมายจากนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ ให้ออกบริการแก่โคคลอดยากของเกษตรกรบ้านป่าสักงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตามที่นายทองอินทร์ ศรีมนตรี อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านรับแจ้งจากเจ้าของโคห้ไปดูอาการเบื้องต้นแต่ไม่สามารถช่วยได้ จึงโทรมาแจ้งปศุสัตว์อำเภอขอให้ช่วย จึงได้ออกทำการรักษาช่วยคลอดเรียบร้อย โค1ตัว และยังมีไกล้ๆกันมาแจ้งเพิ่มให้ไปรักษารักษากระบือป่วยอีก 1 ตัวไม่มีความคิดเห็น: